पोट साफ न होण्याची लक्षणे

पोट साफ न होण्याची लक्षणे :   जड पणाची भावना : शौचा झाल्यानंतर ही, तुम्हाला अजूनही तुमच्या गुदाशयात शौचा शिल्लक असल्यासारखे वाटते.   वारंवार कळ करणे : वारंवार शौचा करण्याचा आग्रह किंवा आतड्याची हालचाल झाल्यानंतर लगेच पुन्हा जावे लागेल अशी भावना.   ओटीपोटात अस्वस्थता : आतड्याची हालचाल झाल्यानंतरही अस्वस्थता किंवा खालच्या ओटीपोटात दाब जाणवू शकतो. … Read more