ब्लड कॅन्सर ,प्रकार,कारणे,प्रतिबंध, FAQs

  ब्लड कॅन्सर  ब्लड कॅन्सर,ज्याला हेमॅटोलॉजिक कॅन्सर देखील म्हणतात,जे रक्त,अस्थिमज्जा किंवा लिम्फॅटिक प्रणालीवर परिणाम करतात. या प्रकारचे कॅन्सर सामान्यत: रक्तपेशी किंवा अस्थिमज्जामध्ये रक्त तयार करणाऱ्या पेशींच्या असामान्य किंवा अनियंत्रित वाढीमुळे उद्भवतात.ब्लड कॅन्सर विविध स्वरूपात होऊ शकतो,ज्यामध्ये ल्युकेमिया,लिम्फोमा आणि मायलोमा यांचा समावेश आहे. ब्लड कॅन्सरचे प्रकार : ल्युकेमिया : ल्युकेमिया हा ब्लड कॅन्सरचा एक प्रकार आहे … Read more