राहिनाइटिस : कारणे, लक्षणे, उपचार आणि प्रतिबंध – Rhinitis

  राहिनाइटिस : कारणे, लक्षणे, उपचार आणि प्रतिबंध – Rhinitis राहिनाइटिस ही एक स्थिती आहे ज्यामध्ये नसल म्युकसमध्ये जळजळ होते ज्यामुळे शिंका येणे, नाक वाहणे यांसारखी लक्षणे दिसून येतात.त्याला चोंदलेले नाक देखील म्हणतात.   या लेखात राहिनाइटिस ची कारणे, चिन्हे, लक्षणे, निदान, उपचार, काही प्रभावी घरगुती उपाय आणि रायनाइटीस प्रतिबंध याविषयी तपशीलवार माहिती दिली आहे. … Read more